1
გამოიძახე სანტა
სანტას გამოსაძახებლად
ჩარიცხე კროკობეთის ბალანსზე მინ. 20₾,
დააჭირე ღილაკს „გამოიძახე“
და აირჩიე სასურველი საჩუქარი.
2
დაელოდე საჩუქარს
დაელოდე დროის გასვლას,
სანტა შენკენ მოემართება!
3
მიიღე საჩუქარი
დროის გასვლის შემდეგ სანტას
საჩუქარი უკვე შენი იქნება!
ჩარიცხე მინ. 20₾ დეპოზიტზე
შენთვის სასურველი ნებისმიერი მეთოდით
პერსონალური
პროფილიდან
სწრაფი ჩარიცხვის
აპარატებიდან
TBC, BOG, PAY BOX
სწრაფი ჩარიცხვის
საიტებიდან
ინტერნეტ
ბანკიდან
სალაროებიდან
და გამოიძახე სანტა!
გამოიძახე სანტა
მიიღე ყოველდღე:
ფრისპინები დაირიცხება EGT-ს სლოტ 5 BURNING HOT-ში!
რა არის „გამოიძახე სანტა“?

"გამოიძახე სანტა" არის კროკობეთის სპეციალური აქცია ყველა ID ვერიფიცირებული მომხმარებლისთვის, რომელიც საშუალებას გაძლევს შენთვის სასურველი ნებისმიერი მეთოდით დეპოზიტზე მინ. 20 ლარის ჩარიცხვის შემთხვევაში უფასოდ გამოიძახო სანტა და დასაჩუქრდე მრავალფეროვანი პრიზებით;

როდის იწყება და მთავრდება აქცია?

აქცია იწყება 9 ივნისს, 05:00 საათზე და მთავრდება 12 ივნისს, 04:59 საათზე;

ვის შეუძლია აქციაში მონაწილეობის მიღება?

აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია კროკობეთის ყველა ID ვერიფიცირებულ მომხმარებელს, ხოლო ახალდარეგისტრირებული მომხმარებლები სანტას გამოძახებას შეძლებენ ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ;

როგორ გამოვიძახო სანტა?

სანტას გამოსაძახებლად აუცილებელია დღის განმავლობაში ნებისმიერი მეთოდით დეპოზიტზე ჩარიცხო მინ. 20₾;

მოთხოვნილი პირობის შესრულების შემთხვევაში, თანხის ჩარიცხვიდან 3 წუთში, შენ გაგიაქტიურდება სანტას გამოძახების ღილაკი, ხოლო გამოძახების შემდეგ დაიწყება დროის უკუთვლა და დათქმულ ვადაში მიიღებ შენ მიერ არჩეულ საჩუქარს. საჩუქრის მიღების შემდეგ, შესაძლებელია პროცესის განმეორება.

*დღის ჭრილის ათვლა იწყება 05:00 საათიდან და მთავრდება 04:59 საათზე;

რა პრინციპით მივიღებ საჩუქარს?

გამოძახების ნომერი იყოფა 5 კატეგორიად:

კატეგორია

გამოძახების  ნომერი

საჩუქრები

1

2, 3, 4,  6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34,  35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62,  63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91,  92, 94, 95, 96, 98, 99

5₾ ფრიბეთი / 25 EGT ფრისპინი / 1 X 5₾ UFO ფრისპინი

2

1, 5, 9,  13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77,81, 85,  89, 93, 97

10₾ ფრიბეთი / 50 EGT ფრისპინი / 1 X 10₾ UFO ფრისპინი

3

10, 30,  50, 70, 90

20₾ ფრიბეთი / 100 EGT ფრისპინი / 1 X 20₾ UFO ფრისპინი

4

40, 80

50₾ ფრიბეთი/ 250 EGT ფრისპინი / 1 X 50₾ UFO ფრისპინი

5

100

100₾ ფრიბეთი / 500 EGT ფრისპინი / 1 X 100₾ UFO ფრისპინი

მაგალითად: თუ მომხმარებლის გამოძახება იქნება რიგით მე-100, ის მოხვდება მე-5 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამისად 100₾ ფრიბეთს, 500 ფრისპინს ან 1 ცალ UFO-ს 100-ლარიან ფრისპინს, იმის მიხედვით თუ რა საჩუქარი აირჩია სანტას გამოძახებისას. თუ გამოძახების ნომერი იქნება რიგით მე-40, ის მოხვდება მე-4 კატეგორიაში და მიიღებს შესაბამის საჩუქარს.

ყოველი მე-100 გამოძახების შემდეგ რიგითობა იწყება თავიდან, ანუ 101-ე მომხმარებელი მოხვდება იგივე კატეგორიაში რომელშიც პირველი, ხოლო 102-ე მოხვდება იგივე კატეგორიაში, რომელშიც მეორე.

EGTფრისპინები დაირიცხება სლოტში 5 BURNING HOT;

იმ შემთხვევაში თუ დეპოზიტზე ჩავრიცხავ 40₾-ს, რამდენჯერ გამოვიძახებ სანტას?

დღის განმავლობაში დეპოზიტზე 40₾-ს ჩარიცხვის შემთხვევაში სანტას გამოძახებას შეძლებ 2-ჯერ;

როდის დამერიცხება საჩუქარი?

საჩუქარი დაგერიცხება ტაიმერის დასრულებიდან 5 წუთის განმავლობაში;
*ფრისპინებისა და ფრიბეთების გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 72 საათის განმავლობაში;

დამატებითი წესები:
  • კროკობეთის ზოგადი წესების თანახმად, ერთზე მეტი ანგარიშის გახსნა და გამოყენება აკრძალულია. ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც გამოიყენებს ერთზე მეტ ანგარიშს ან რამდენიმეჯერ მიიღებს მონაწილეობას ერთი IP მისამართიდან, გაფრთხილების გარეშე მოიხსნება აქციიდან. ასევე მოთამაშე, რომელიც ერთი და იგივე მოწყობილობიდან (მობილური ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან) გამოიყენებს სხვადასხვა ანგარიშს, ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან;
  • არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მოთამაშე ავტომატურად მოიხსნება აქციიდან და არ დაერიცხება/ჩამოეჭრება საჩუქარი გაფრთხილებისა და ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე;
  • კროკობეთი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილებები აქციის წესებში ან/და გააუქმოს აქცია ნებისმიერ ეტაპზე, მოთამაშეების წინასწარი ინფორმირების გარეშე.